Beste dansers, ouders en verzorgers,

Helaas heeft het kabinet de nieuwe lockdown moeten afkondigen. Dit betekent dat de studio’s van DCU vanaf 15 december 2020 tot en met 19 januari 2021 dicht zijn.

Gelukkig hebben we nu ervaring met de online lessen en kunnen we snel overschakelen.

Voor deze week, tot en met zondag 20 december, gaan alle lessen voor volwassenen en tieners (12+) online door. De meeste lessen zijn via Zoom, een enkele les wordt gestreamd via YouTube. Je zult via de e-mail een link voor de les ontvangen van je docent. De lessen zijn op de gewone lestijd.

De kinderlessen moeten we helaas schrappen voor deze week. De ervaring van de eerste lockdown leert dat bij kinderen in de lagere-school-leeftijd en jonger de Zoom-les niet werkt. Van tevoren opgenomen lessen werken wel. Daar hebben we iets meer tijd voor nodig dan we nu hebben. In de kerstvakantie gaan we met de docenten kijken hoe we deze lessen het beste vorm kunnen geven.

De kerstvakantie is van 21 december t/m 3 januari 2021.

Veel dansplezier op de vierkante meter
Fijne Feestdagen!
Stay safe en zorg voor elkaar,

Team DCU


Vanaf donderdag 19 november zijn de groepslessen voor volwassenen weer toegestaan.
Onderstaand protocol is van kracht en heeft betrekking op alle danslessen die binnen plaatsvinden.
De geldende richtlijnen van het RIVM zijn leidend.
Medewerkers, docenten en dansers dienen zich te houden aan de actuele RIVM-richtlijnen.
Op alle DCU locaties geldt:

Het dragen van een mondkapje is (vanaf 13 jaar) op alle DCU-locaties verplicht. 
Tijdens het dansen mag ie, indien gewenst, af. 

Volg altijd de aanwijzingen van de docent en/of het personeel.
Cursist zorgt dat hij/zij op de hoogte is van de regels die voor de accommodatie zijn vastgesteld.

Houd 1,5 meter (2 armlengtes) afstand van elkaar
Uitzondering hierop zijn:
* Kinderen t/m 12 hoeven geen 1,5 meter afstand te houden tot andere kinderen en volwassenen;
* Jongeren t/m 17 jaar hoeven onderling geen 1,5 meter afstand te houden;
* Personen die tot 1 huishouden/gezin behoren hoeven onderling geen 1,5 meter afstand te houden.

*Eenieder die minimaal 15 minuten gedanst heeft binnen de 1,5 meterafstand van iemand met een vastgestelde COVID-19 infectie dient indien dit contact minder dan 10 dagen geleden was in quarantaine te gaan tot een coronatest een negatieve uitslag geeft;
*Ondernemers melden zich bij de GGD indien zij meer dan 1 ziektegeval (COVID-19) in de accommodatie registreren.

Houd je aan de geldende hygiënemaatregelen

Gebruik mondkapjes
* Voor alle cursisten (vanaf 13 jaar) is het verplicht een mondkapje te dragen wanneer je je verplaats door onze gebouwen.
* Draag een schoon of nieuw mondkapje als je de locatie binnenkomt.
* Indien gewenst mag tijdens het dansen je mondkapje af.
* Berg je mondkapje tijdens de les zorgvuldig op in je tas of jas.
* Houd schone en vieze mondkapjes van elkaar gescheiden.
* Desinfecteer je handen na het aanbrengen of afdoen van je mondkapje.
* Als je gebruik maakt van stoffen mondkapjes, was deze dan regelmatig.

Handen en materialen desinfecteren
*Gebruik de desinfecterende handzeep bij binnenkomst dan wel voor aanvang van de les.
*Gebruik je eigen materialen (matjes of groot badlaken) en kleding.
*Maak, indien van toepassing, na de les de attributen die je hebt gebruikt schoon met de daarvoor in de studio aanwezige desinfectiemiddelen.
*We schudden geen handen en hoesten of niezen in onze ellenboog.
*Gebruik papieren zakdoekjes om je neus te snuiten en gooi deze daarna weg.
*Draag een mondkapje in de gebouwen, alleen tijdens de les mag deze af

Bij klachten blijven we thuis en laat je je testen
*Blijf thuis als jij of één van je huisgenoten/gezinsleden één van de volgende klachten heeft:
neusverkoudheid, loopneus, niezen, keelpijn, lichte hoest, verhoging (tot 38 C°) of benauwdheidsklachten.

Toiletten en kleedkamers
*Ga zoveel mogelijk thuis naar het toilet. Maak in de accommodaties zo min mogelijk gebruik van de toiletten, wc-bril na gebruik afnemen
*Zorg dat je thuis al zoveel mogelijk omgekleed bent en in de studio alleen van schoenen hoeft te wisselen. De kleedkamers zijn niet in gebruik!
*Neem water mee van thuis
*Douches mogen niet gebruikt worden
*Tandenpoetsen gebeurt thuis

Aankomst en vertrek
*Voor dansers die niet op eigen gelegenheid kunnen reizen (bijv. kinderen of dansers met een beperking) geldt dat zij door maximaal één ouder/verzorger of wettelijke vertegenwoordiger gebracht en opgehaald mogen worden.
*Ouders met kinderen tot en met 6 jaar mogen hun kind binnen tot bij de studio brengen. Ouders met kinderen vanaf 7 jaar zetten hun kind bij de voordeur af.
*Tieners en volwassenen komen alleen.
*Wees op tijd, maar kom niet eerder dan 5 minuten voor aanvang van de les. Blijf niet langer aanwezig in de accommodaties dan gedurende de afgesproken lestijd.


Beste cursisten,

Er zijn nieuwe Coronarichtlijnen van kracht per woensdagavond 4 november vanaf 22.00 uur.
Voor wat betreft de organisatie van onze danslessen het volgende:

De kinder- en tienerlessen
* Alle lessen voor kinderen én tieners tot en met 17 jaar gaan door. Helaas hier géén leerlingen van 18 erbij dit keer, hoe jammer dat ook is.
* De ouders zetten de kinderen bij de voordeur af en halen ze bij de voordeur op; de docent begeleidt de kinderen van en naar de danszaal.
* Alle kinderen worden 5 minuten voor het einde van de les naar de voordeur van het gebouw gebracht. De lessen stoppen dus 5 minuten eerder. Let op afstand houden bij het brengen en ophalen. Groepsgrootte buiten is nu nog maar 2, let op de 1,5 meter afstand.
* Alle kinderen en tieners moeten in danskleding naar de les komen; de kleedkamers zijn niet in gebruik.
* Alle lessen voor ouders met peuters (dus de les waarin de ouders zelf ook meedoen) gaan wel door, maar met slechts 1 extra ouder als extra hulp voor de docent(rouleren), en de peuters proberen het zoveel mogelijk zelfstandig;

Bovenstaande maatregelen gelden voor alle locaties (Monseigneur vd Weteringstraat, Domplein en Cultuurcampus).

Volwassenen lessen:
Alle volwassen lessen worden de komende twee weken online gegeven; dat is in ieder geval tot 19 november.
Vanaf 19 november gaan we terug naar de regels zoals ze nu tot en met 4 november golden. Zoals het er nu uitziet mogen we dan weer terug in de zaal. Mocht de overheid het anders beslissen, dan horen jullie van ons.

We bieden online lessen via Zoom of een vergelijkbaar platform aan in plaats van de live lessen. Voor de komende twee weken bieden we geen andere of extra compensatie. Hoe het daarna gaat, laten we afhangen van de dan geldende maatregelen.

De lessen worden per Zoom of een vergelijkbaar platform gegeven op de gebruikelijke lestijd.
Enkele lessen zullen worden samengevoegd. Bijv 3 klassieke balletlessen van allemaal ongeveer hetzelfde niveau en van dezelfde docent doen we in één online les. Je docent stelt je hiervan op de hoogte via de mail of de Whats appgroepen.


Dit protocol heeft betrekking op alle danslessen die binnen plaatsvinden.
De geldende richtlijnen van het RIVM zijn leidend.
Medewerkers, docenten en dansers dienen zich te houden aan de actuele RIVM-richtlijnen.
Op alle DCU locaties geldt:

Het dragen van een mondkapje is (vanaf 13 jaar) op alle DCU-locaties verplicht. 
Tijdens het dansen mag ie, indien gewenst, af. 

Volg altijd de aanwijzingen van de docent en/of het personeel.
Cursist zorgt dat hij/zij op de hoogte is van de regels die voor de accommodatie zijn vastgesteld.

Houd 1,5 meter (2 armlengtes) afstand van elkaar
Uitzondering hierop zijn:
* Kinderen t/m 12 hoeven geen 1,5 meter afstand te houden tot andere kinderen en volwassenen;
* Jongeren t/m 17 jaar hoeven onderling geen 1,5 meter afstand te houden;
* Personen die tot 1 huishouden/gezin behoren hoeven onderling geen 1,5 meter afstand te houden.

*Eenieder die minimaal 15 minuten gedanst heeft binnen de 1,5 meterafstand van iemand met een vastgestelde COVID-19 infectie dient indien dit contact minder dan 10 dagen geleden was in quarantaine te gaan tot een coronatest een negatieve uitslag geeft;
*Ondernemers melden zich bij de GGD indien zij meer dan 1 ziektegeval (COVID-19) in de accommodatie registreren.

Houd je aan de geldende hygiënemaatregelen

Gebruik mondkapjes
* Voor alle cursisten (vanaf 13 jaar) is het verplicht een mondkapje te dragen wanneer je je verplaats door onze gebouwen.
* Draag een schoon of nieuw mondkapje als je de locatie binnenkomt.
* Indien gewenst mag tijdens het dansen je mondkapje af.
* Berg je mondkapje tijdens de les zorgvuldig op in je tas of jas.
* Houd schone en vieze mondkapjes van elkaar gescheiden.
* Desinfecteer je handen na het aanbrengen of afdoen van je mondkapje.
* Als je gebruik maakt van stoffen mondkapjes, was deze dan regelmatig.

Handen en materialen desinfecteren
*Gebruik de desinfecterende handzeep bij binnenkomst dan wel voor aanvang van de les.
*Gebruik je eigen materialen (matjes of groot badlaken) en kleding.
*Maak, indien van toepassing, na de les de attributen die je hebt gebruikt schoon met de daarvoor in de studio aanwezige desinfectiemiddelen.
*We schudden geen handen en hoesten of niezen in onze ellenboog.
*Gebruik papieren zakdoekjes om je neus te snuiten en gooi deze daarna weg.
*Draag een mondkapje in de gebouwen, alleen tijdens de les mag deze af

Bij klachten blijven we thuis en laat je je testen
*Blijf thuis als jij of één van je huisgenoten/gezinsleden één van de volgende klachten heeft:
neusverkoudheid, loopneus, niezen, keelpijn, lichte hoest, verhoging (tot 38 C°) of benauwdheidsklachten.

Toiletten en kleedkamers
*Ga zoveel mogelijk thuis naar het toilet. Maak in de accommodaties zo min mogelijk gebruik van de toiletten, wc-bril na gebruik afnemen
*Zorg dat je thuis al zoveel mogelijk omgekleed bent en in de studio alleen van schoenen hoeft te wisselen. De kleedkamers zijn niet in gebruik!
*Neem water mee van thuis
*Douches mogen niet gebruikt worden
*Tandenpoetsen gebeurt thuis

Aankomst en vertrek
*Voor dansers die niet op eigen gelegenheid kunnen reizen (bijv. kinderen of dansers met een beperking) geldt dat zij door maximaal één ouder/verzorger of wettelijke vertegenwoordiger gebracht en opgehaald mogen worden.
*Volwassenen komen alleen.
*Wees op tijd, maar kom niet eerder dan 5 minuten voor aanvang van de les. Blijf niet langer aanwezig in de accommodaties dan gedurende de afgesproken lestijd.


Dit protocol heeft betrekking op alle danslessen die binnen plaatsvinden.
De geldende richtlijnen van het RIVM zijn leidend.
Medewerkers, docenten en dansers dienen zich te houden aan de actuele RIVM-richtlijnen.
Op alle DCU locaties geldt:

Volg altijd de aanwijzingen van de docent en/of het personeel
Cursist zorgt dat hij/zij op de hoogte is van de regels die voor de accommodatie zijn vastgesteld

Houd 1,5 meter (2 armlengtes) afstand van elkaar
Uitzondering hierop zijn:
* Kinderen t/m 12 hoeven geen 1,5 meter afstand te houden tot andere kinderen en volwassenen;
* Jongeren t/m 17 jaar hoeven onderling geen 1,5 meter afstand te houden;
* Personen die tot 1 huishouden/gezin behoren hoeven onderling geen 1,5 meter afstand te houden.

Indien het houden van de 1,5 meter afstand de normale dansbeoefening in de weg staat, mag tijdens het dansen, in onderstaande situatie, de 1,5 meter afstand tijdelijk losgelaten worden:
*Dansers bij het samen trainen en tijdens (oefen)wedstrijden en uitvoeringen met vaste danspartner(s) volgens choreografie.
Voor het op een verantwoorde manier invulling geven op het tijdelijk mogen loslaten van de 1,5 meter maatregel, gelden de volgende criteria:
*Als vaste danspartners worden gezien, dansers die samen een danspaar, duo, kwartet, formatieteam of andere vaste samenstelling ten behoeve van het uitvoeren van een choreografie vormen;
*Geadviseerd wordt om zoveel mogelijk in dezelfde groepssamenstelling te dansen;
*De ondernemer houdt een registratie bij van de dansers die gezamenlijk dansen uitvoeren (vaste danspartners) en wie op welk tijdstip binnen de accommodatie aanwezig is;
*Eenieder die minimaal 15 minuten gedanst heeft binnen de 1,5 meterafstand van iemand met een vastgestelde COVID-19 infectie dient indien dit contact minder dan 14 dagen geleden was in quarantaine te gaan tot een coronatest een negatieve uitslag geeft;
*Ondernemers melden zich bij de GGD indien zij meer dan 1 ziektegeval (COVID-19) in de accommodatie registreren;

Houd je aan de geldende hygiënemaatregelen

Handen en materialen desinfecteren
*Gebruik de desinfecterende handzeep bij binnenkomst dan wel voor aanvang van de les.
*Gebruik zo veel mogelijk je eigen materialen (matjes of groot badlaken) en kleding.
*Maak, indien van toepassing, na de les de attributen die je hebt gebruikt schoon met de daarvoor in de studio aanwezige desinfectiemiddelen.
*We schudden geen handen en hoesten in onze elleboog.
*Gebruik papieren zakdoekjes om je neus te snuiten en gooi deze daarna weg.

Bij klachten blijven we thuis
*Blijf thuis als jij of één van je huisgenoten/gezinsleden één van de volgende klachten heeft:
neusverkoudheid, loopneus, niezen, keelpijn, lichte hoest, verhoging (tot 38 C°) of benauwdheidsklachten.
Toiletten en kleedkamers
*Ga zoveel mogelijk thuis naar het toilet. Maak in de accommodaties zo min mogelijk gebruik van de toiletten, wc-bril na gebruik afnemen
*Zorg dat je thuis al zoveel mogelijk omgekleed bent en in de studio alleen van schoenen hoeft te wisselen. Maak zo min mogelijk gebruik van de kleedkamers
*Neem water mee van thuis
*Douches mogen niet gebruikt worden
*Tandenpoetsen gebeurt thuis

Aankomst en vertrek
*Voor dansers die niet op eigen gelegenheid kunnen reizen (bijv. kinderen of dansers met een beperking) geldt dat zij door maximaal één ouder/verzorger of wettelijke vertegenwoordiger gebracht en opgehaald mogen worden.
*Volwassenen komen alleen.
*Wees op tijd, maar kom niet eerder dan 5 minuten voor aanvang van de les. Blijf niet langer aanwezig in de accommodaties dan gedurende de afgesproken lestijd.


Ben jij ook zo benieuwd naar wat de anderen die ook gebruik maken van een van onze locaties? Maak dan gebruik van het aanbod hieronder.

Tijdens onze open lesweek zijn ook de lessen van onze huisgenoten Karin Elich en Azules op locatie Domplein 4 gratis te volgen.

Karin Elich:

Maandag 27 januari
19:00 – 20:00 uur Sevillanas Cursus (18+)
20:00 – 21:00 uur Flow Dansconditie (18+)

Bovenstaande groepen zijn beiden voor volwassenen.

Woensdag 29 januari
17:30 – 18:15 uur Sevillanas voor moeder en kind (6-12 jaar)

Azules

Dinsdag 28 januari:
18:15 – 19:15 uur Flamenco middenniveau “Tientos” (jaarcursus)
18:30 – 21:00 uur Flamenco vergevorderd “Cantiñas” (jaarcursus)
21:00-22:00 uur Flamenco BEGINNNERS, start nieuwe cursus: 11 februari (8 lessen)


We hebben een aantal nieuwe docenten kunnen verwelkomen bij Danscentrum Utrecht. Bekijk hieronder wie ons team komen versterken!

Rosanne Bakker

Sinds jongs af aan ben ik al dol op dansen en bewegen. In 2013 heb ik mijn dansopleiding aan de Amsterdamse Hogeschool voor de Kunsten afgerond. Ik heb inspirerende workshops gedaan bij het gezelschap Ultima Vez en dansfestival Deltebre Dansa. Hier en tijdens mijn studie is de liefde voor modern, floorwork, fysiek theater en urban ontstaan.

Na mijn opleiding ben ik werkzaam geweest als danseres bij Danstheater AYA en DOX en heb ik op veel verschillende plekken les gegeven van streetdance tot modern.

Het liefst combineer ik verschillende elementen in mijn dans. Dans is voor mij spelen met energie, dynamiek en emotie en dat alles vertaald in beweging. In mijn lessen die ik geef kun je dit verwachten en staat plezier en uitdaging voorop

16.30-17.30 | urban contemporary | jongeren vanaf 11 jaar
17.30-18.45 | urban contemporary | alle niveaus

Hanna van der Gaag

Hola! Als ik een lekkere beat hoor dan kan ik niet stil zitten, waar ik ook ben; in de dansstudio, in een café, met muziek in mijn oren als ik loop naar de supermarkt of als ik sta te wachten op de bushalte. Het maakt me dus niet uit waar en scheelt me niets wie me ziet dansen, ogen dicht en even in jouw moment de muziek beleven. De wereld staat stil en mijn lichaam reageert op wat ik hoor! Oké, ik zal me even voorstellen; Ik ben Hanna, 27 jaar en dans al vanaf mijn derde. Ondanks dat het met de paplepel is in gegoten, is het mijn passie en heb ik gekozen om de Dansacademie Lucia Marthas te volgen omdat ik echt niet zonder zou kunnen. Wauw en wat tof dat ik mag werken met mijn passie. Dansen kan iedereen en dat is juist super leuk, maar daarom wil ik jullie in mijn lessen juist datgene leren wat nog niet iedereen kan. Ik kijk naar wie ik voor me heb staan, wat vinden jullie leuk, wat kan ik bieden en wat wil ik jullie meegeven. Jullie zijn mijn inspiratie! Aan de hand van de muziek die ik kies en recente videoclips kijk, kan ik elke keer weer nieuwe choreografieën bedenken. Zo leuk om een band op te bouwen naast dat ik iemand zie groeien in het dansen.

Ik hoop je graag te zien in mijn les want iedereen is welkom!

15.30-16.15  |  kleuterdans  |  4-5 jaar
16.15-17.15  |  kinderdans  |  6-7 jaar
17.15-18.15 | musicaldans | 8 t/m 10 jaar

Lorenzo Koppenaal

Lorenzo Koppenaal is afgestudeerd aan de Amsterdamse Hogeschool voor de Kunsten als uitvoerend danser en hij heeft tevens gestudeerd aan de Conservatory of Dance in New York, waar hij zich extra specialiseerde in de gecodificeerde danstechnieken. Naast het verzorgen van lessen in Nederland, is hij verbonden als gastdocent aan diverse dansinstituten in Duitsland, Italië en de Verenigde Staten. In de moderne lessen werkt hij veel met de bewegingsfilosofie die overeenkomt met de Limón techniek.

18.30-19.45 | modern limón-based | beginners en half gevorderd
19.45-21.00 | modern limón-based  | half gevorderd en gevorderd
21.00-22.15 | modern limón-based en compositie  |  gevorderd


Op 20 april komt Graham specialiste Kim Jones naar Utrecht om bij Danscentrum Utrecht een masterclass Grahamtechniek te geven!

Martha Graham (1894 – 1991) is één van de belangrijkste dansvernieuwers van de vorige eeuw. Ze ontwikkelde een danstechniek waarbij concentratie op de romp en contact met de vloer uitgangspunten zijn, in tegenstelling tot de lichtheid van klassiek ballet. Door de innerlijke impuls van de ademhaling krijgen de bewegingen een sterke emotionele zeggingskracht.

Kenmerkend voor de Grahamtechniek is de oorsprong van de beweging diep onder in de buik, het principe van ‘contraction’ en ‘release’. Andere typerende bewegingen zijn het vallen, rollen en het draaien van spiralen om de as van de ruggengraat. De dans is aards van karakter, wat wordt benadrukt door het dansen op blote voeten en veel grondoefeningen.

Over de docent Kim Jones

Kim Jones is danser geweest bij the Martha Graham Company en is daar nu nog steeds aan verbonden. Verder is ze docent aan de UNC Charlotte in de Verenigde Staten. Ook heeft ze haar eigen gezelschap MOVEMENT MIGRATION. Jones is een echte Grahamspecialiste; in samenwerking met UNC Charlotte heeft ze een reconstructie gemaakt van Grahams choreografie Imperial Gesture (1935). Hiervoor heeft ze een research budget ontvangen van de universiteit.

Ze komt nu eenmalig naar Utrecht om bij ons een masterclass Grahamtechniek te geven. Deze kans laat je toch niet schieten?

Masterclas Graham | 20 apil 2019 | 16.00-18.00 | (half)gevorderd | €24 aan de deur, meedoen? aanmelden via de mail. 


De DCU wat? De denktank. DCU bestaat op dit moment veertig jaar en we willen natuurlijk nog eens veertig jaar bestaan. Voor die volgende veertig jaar hebben we hulp nodig. Cursisten (of andere dansliefhebbers) die het leuk vinden om eens in de zoveel tijd bij elkaar willen komen om na te denken hoe ons danscentrum nog leuker en mooier kan worden.

Waar zijn we naar op zoek?

Mensen met verstand van fondsenwerving, mensen met een netwerk in de danswereld of juist in de politiek en mensen met verstand van financiën. Of misschien denk je dat je op een hele andere manier goed bent in het nadenken en brainstormen over hoe Danscentrum Utrecht nog verder kan ontwikkelen en groeien.

Wat vragen we van je?

We vragen vooral wat tijd. Niet heel veel, maar denk aan eens in de twee maanden een avond bij elkaar komen en eventueel opvolging geven aan de dingen die zijn bedacht. Je kunt zelf beslissen hoeveel tijd je er uiteindelijk in steekt. Het is op vrijwillige basis, maar we zorgen wel voor lekkere koekjes. Verder is het een fantastische manier om te werken aan de leukste dansschool van heel Utrecht.

Wil je meer informatie? Stuur dan een mailtje naar onze voorzitter Jennie Tissingh.


Met het nieuwe seizoen mogen we maar liefst zes nieuwe docenten bij ons verwelkomen, die allen unieke dingen bij Danscentrum Utrecht brengen. Nieuwe lessen, nieuwe stijlen en Graham based is weer terug van weggeweest.

Kiki Boot

Kiki is geen onbekende van DCU. Ze heeft in het verleden al bij ons gewerkt als invuldocent, vooral bij de vloerwerk en modern jazz lessen van Lotte. Vanaf dit seizoen geeft ze twee lessen modern jazz op de dinsdagavond: een op beginners niveau, een op half gevorderd niveau.

Behalve bij ons, werkt Kiki ook als freelance danser bij verschillende gezelschappen. Ze heeft haar opleiding gedaan bij Codarts in Rotterdam en onder andere stage gelopen bij het Utrechtse gezelschap Dox.

Melvin Fraenck

Afgelopen seizoen heeft Melvin een korte cursus Urban contemporary gegeven. Dat is zo goed bevallen, dat hij nu dit seizoen iedere vrijdag in deze stijl lesgeeft. Twee cursussen, een voor jongeren vanaf elf jaar, een voor volwassenen.

Behalve docent bij ons, is Melvin ook CEO bij het Amsterdamse collectief ArtBeat en geeft les op diverse andere plekken. Hij heeft zijn opleiding tot choreograaf bij de Amsterdamse Hogeschool voor de Kunsten gevolgd, waar hij nu ook lesgeeft.

Simone Heijloo

Onze nieuwe docent op de woensdagmiddag voor de kinderlessen! Ze heeft deze lessen al eerder bij ons gegeven en vond dat zo leuk dat ze weer bij ons terug is. Ze gaat ook een compleet nieuwe les bij ons geven: dansimprovisatie voor kinderen. Hiermee hebben we een breed aanbod voor kinderen van acht tot en met elf jaar.

Simone heeft een brede achtergrond als danser en docent. Behalve de kinderlessen die ze bij ons geeft, is ze gespecialiseerd in improvisatie en dansen waarin de eigen vrouwelijkheid voorop staat. Flow staat centraal in haar lessen, maar ook als maker en choreograaf.

Nicolas Rapaic

We zijn heel erg blij dat we ex-balletdanser Nicolas Rapaic hebben weten te strikken om balletlessen bij ons te geven. Hij heeft bij de Nationale Opera en Ballet gedanst, uiteindelijk in de rang tweede solist. Na zijn carrière als danser, heeft hij zich ontwikkeld als docent en geeft op verschillende plekken les zoals Codarts in Rotterdam en het Amsterdam Dance Centre. Nicolas gaat bij ons de balletlessen op (semi-)prof niveau geven.

Nicolas heeft zijn opleiding tot klassiek danser gedaan aan de Ecole de l’Opera de Paris en de Conservatoire de Musique et de Danse de Paris. Na zijn opleiding is hij onder andere verbonden geweest aan het Jeune Ballet de France en Les Ballets de Monte Carlo. Vanaf 1992 is hij verbonden geweest aan de Nationale Opera en Ballet.

Lene Altman

Met de komst van Lene Altman keren de vaste lessen Graham based weer terug bij Danscentrum Utrecht. Lene studeert nog aan de ArtEZ hogeschool in Arnhem, maar geeft al op verschillende plekken les, waaronder dus nu ook in Utrecht!

In haar jeugd is ze al gegrepen door de Graham techniek en is, nog voordat ze aan de hogeschool voor de kunsten is gaan studeren, anderhalf jaar in Parijs geweest om zich verder te verdiepen in Martha Graham en de Graham techniek. Nu komt ze bij ons lesgeven en zijn we de een van de weinige plekken in Nederland waar deze techniek – ook voor amateur dansers – te leren is.

Meriam Broersen

Meriam Broersen ontdekte haar liefde voor dans pas op latere leeftijd, maar liet zich niet weerhouden haar droom na te jagen. Jarenlang volgde ze danslessen in verschillende stijlen bij Danscentrum Utrecht tot ze vorig jaar naar Londen afreisde waar ze werd aangenomen voor de opleiding ‘Postgraduate Diploma Community Dance’ aan het Trinity Laban Conservatoire for Music and Dance. Nu keert ze terug naar DCU als dansdocent en gaat ze de kinderlessen op vrijdagmiddag verzorgen.

Meriam heeft enorme affiniteit, ervaring en plezier in het werken met kinderen. Ze werkt vanuit de overtuiging dat elk kind uniek is en zijn of haar eigen kracht meebrengt. Creativiteit en eigen inbreng zijn een belangrijk onderdeel in haar lessen.