Inschrijven

Schrijf je nu in!

Heb je een keuze gemaakt uit het cursusaanbod? Schrijf je dan nu in via het lesrooster.

Tussentijds instromen in de jaarcursussen is mogelijk. Is een les vol? Dan kun je je aanmelden voor de wachtlijst via info@dcu.nl. Let op: je dient je elk jaar opnieuw in te schrijven. Onderaan deze pagina vind je onze algemene voorwaarden. Lees meer over onze kortingen.

Inschrijving en betalingswijze
Inschrijven doe je via deze website. Als je je inschrijft voor een cursus bij DCU, verplicht je je tot betaling van het verschuldigde cursusgeld. Je betaalt in principe via automatische incasso. Als je daar bezwaar tegen hebt, is het ook mogelijk het cursusgeld over te maken. Meld dit even via info@dcu.nl. Het bedrag dient dan in één keer te worden voldaan, binnen vier weken na aanvang van de cursus. Je kunt het cursusgeld overmaken op IBAN-rekeningnummer NL36INGB0005459793 t.n.v. Danscentrum Utrecht. Contant betalen behoort niet tot de mogelijkheden.

Melding ‘on hold’ / ‘in de wacht’
Zodra je je hebt ingeschreven, staat de bestelling op ‘on hold’ (of: ‘in de wacht’). Dit betekent dat je inschrijving gelukt is: je staat bij ons op de lijst. Maar je hebt op dat moment nog niet betaald: de incasso is namelijk nog niet afgeschreven. Vandaar deze (dikwijls verwarrende) melding.

Betaling in termijnen
Je kunt het cursusgeld gespreid betalen (alleen mogelijk met automatische incasso) indien het cursusgeld hoger is dan € 270,-. Voor gespreid betalen hanteren we de volgende regels: cursusbedragen van € 270,- tot € 400,- kun je in twee termijnen betalen. Deze worden in de maanden september en februari geïncasseerd. Vanaf € 400,- kun je in vier termijnen betalen. Deze worden in de maanden september, november, februari en april geïncasseerd.

Wisselen en opzeggen
Voor de wisseling van lessen wordt € 7,50 administratiekosten in rekening gebracht. Weet je zeker dat je niet meer aan een cursus gaat deelnemen, dan stellen wij het op prijs wanneer je dat meldt via info@dcu.nl. Alleen bij jaarcursussen wordt restitutie verleend en uitstromen kan alleen per 1 februari van het betreffende cursusjaar. Daarvoor is vereist dat je vóór 31 december van het betreffende cursusjaar hebt aangegeven dat je wilt stoppen. Het cursusgeld wordt naar rato gerestitueerd onder aftrek van € 25,- administratiekosten. Alleen bij een langdurige blessure (doktersverklaring overleggen) kan per de eerste van de volgende maand worden opgezegd. Ook hiervoor kun je een mail sturen naar info@dcu.nl.

Afmelden
Wij stellen het zeer op prijs als je je bij ziekte of verhindering telefonisch afmeldt. Hiervoor kun je een half uur voor aanvang van de les bellen naar 030 234 20 11.

Verhindering lessen
Bij ziekte of verhindering van een docent wordt er alles aan gedaan om een vakkundige vervanger te regelen. In sommige gevallen lukt dit niet en komt de les te vervallen. Je ontvangt daarover zo tijdig mogelijk bericht. De lessen kunnen niet worden ingehaald. Wanneer er echter door ziekte van de docent meer dan 3 lessen vervallen, heb je recht op restitutie van het cursusgeld. Deze restitutie zal aan het einde van het cursusjaar worden berekend. Als je zelf bent verhinderd, kan de les niet worden ingehaald en heb je geen recht op restitutie.

Tussentijds instromen & proefles
Tot de voorjaarsvakantie van het betreffende cursusjaar is het mogelijk om tussentijds in te stromen in de jaarcursussen. Je bent van harte welkom om een proefles te komen volgen. Laat het ons wel even weten via telefoonnummer 030 232 87 54. De kosten voor een proefles bedragen € 12,- en kunnen contant (liefst gepast) voor aanvang van de les aan de balie worden voldaan.