Algemene voorwaarden

Privacy statement (AVG)

Ons privacystatement vindt u hier. In algemene zin gebruiken we uw gegevens alleen waarvoor ze bedoeld zijn en blijven deze binnen het DCU.

Inschrijving en betalingswijze
Inschrijven doe je via onze website www.dcu.nl. Als je je inschrijft voor een cursus bij DCU, verplicht je je tot betaling van het verschuldigde cursusgeld. Je betaalt in principe via automatische incasso. Als je daar bezwaar tegen hebt, is het ook mogelijk het cursusgeld over te maken. Meld dit even via info@dcu.nl. Het bedrag dient dan in één keer te worden voldaan, binnen vier weken na aanvang van de cursus. Je kunt het cursusgeld overmaken op IBAN-rekeningnummer NL36INGB0005459793 t.n.v. Danscentrum Utrecht, onder vermelding van je inschrijfnummer. Contant betalen behoort niet tot de mogelijkheden.

Betaling in termijnen
Je kunt het cursusgeld gespreid betalen (alleen mogelijk met automatische incasso) indien het cursusgeld hoger is dan € 275,-. Voor gespreid betalen hanteren we de volgende regels: cursusbedragen van € 275,- tot € 425,- kun je in twee termijnen betalen. Deze worden in de maanden september en februari geïncasseerd. Vanaf € 425,- kun je in vier termijnen betalen. Deze worden in de maanden september, november, februari en april geïncasseerd.

Kortingen
DCU biedt onder voorwaarden verschillende kortingsmogelijkheden aan. Indien niet aan de kortingsvoorwaarden wordt voldaan, dan berekenen we de volledige prijs.

Leeftijdskorting
Wanneer je jonger bent dan 21 jaar geldt een 0% btw-tarief in plaats van 21% of 9%.
1. Schrijf je in voor de cursussen naar keuze en vermeld bij ‘bestelnotities’ dat je jonger dan 21 jaar bent.
2. De korting wordt handmatig verwerkt na je inschrijving.
3. Het is vereist dat je bij inschrijving van de cursus jonger dan 21 jaar bent. Op verzoek moet ter controle een geldig identiteitsbewijs getoond kunnen worden.

20% kwantumkorting bij inschrijvingen vóór 1 oktober
Als je meer dan één jaarcursus volgt krijg je op de tweede jaarcursus en volgende jaarcursus(sen) 20% korting op het cursusgeld. Let op! Deze korting wordt dus alleen toegekend bij je inschrijvingen van vóór 1 oktober en geldt alleen voor jaarcursussen.
1. Schrijf je in voor de jaarcursussen naar keuze en vermeld bij ‘bestelnotities’ dat je graag gebruik maakt van de 20% kwantumkorting.
2. De korting wordt handmatig verwerkt na je inschrijving en wordt steeds toegepast op de cursus met de laagste prijs.

10% gezinskorting bij inschrijvingen vóór 1 oktober
Als er meerdere mensen uit een gezin zich inschrijven voor jaarcursussen, krijg je 10% korting op het totaalbedrag aan jaarcursussen. Let op! Deze korting wordt dus alleen toegekend bij je inschrijvingen van vóór 1 oktober en geldt alleen voor jaarcursussen.
1. Schrijf je in voor de jaarcursussen naar keuze en vermeld bij ‘bestelnotities’ dat je graag gebruik maakt van de 10% gezinskorting.
2. De korting wordt handmatig verwerkt na je inschrijving.
3. Hiervoor is vereist dat één persoon voor alle gezinsleden inschrijft (dus één account met meerdere gezinsleden).

10% studentenkorting
1. Schrijf je in voor de cursussen naar keuze en vermeld bij ‘bestelnotities’ dat je gebruik maakt van studentenkorting.
2. De korting wordt handmatig verwerkt na je inschrijving.
3. Om hiervoor in aanmerking te komen is vereist dat je uiterlijk bij de tweede les je collegekaart (met geldige einddatum) toont aan de balie.
4. Studentenkorting geldt niet voor proeflessen, losse lessen, masterclasses en Zomerdans juni en augustus.
5. Studentenkorting wordt alleen toegepast op je eigen les en geldt niet voor de les van je kind.

10% U-paskorting en U-pasbudget
1. Schrijf je in voor de cursussen naar keuze en vermeld bij ‘bestelnotities’ dat je gebruik maakt van U-paskorting.
2. Mocht je ook gebruik willen maken van (een gedeelte van) je U-pasbudget, geef dit dan ook aan bij ‘bestelnotities’ op het inschrijfformulier. Stuur daarnaast een mail naar info@dcu.nl waarin je aangeeft dat je graag gebruik maakt van het U-pasbudget. Voeg in de bijlage een goed leesbare kopie toe van de voorkant én achterkant van je pas.
3. De U-paskorting wordt handmatig verwerkt na je inschrijving. Het eventuele U-pasbudget wordt in mindering gebracht op het cursusgeld. Het resterende bedrag wordt automatisch geïncasseerd.
4. U-paskorting geldt niet voor proeflessen, losse lessen, masterclasses en Zomerdans juni en augustus. Ook kun je deze lessen niet met je U-pasbudget betalen.

Jeugdfonds Cultuur
Het Jeugdfonds Cultuur betaalt cultuurlessen of materialen voor kinderen wiens ouders geen financiële mogelijkheden hebben hiervoor. De leerkracht op school of iemand van een hulpverlenende instantie kan hiervoor een aanvraag doen. Kijk voor de voorwaarden op www.jeugdfondssportencultuur.nl.

Barmedewerkers
DCU kan niet zonder de enthousiaste inzet van een team barmedewerkers. Met hun betrokkenheid leveren ze een belangrijke bijdrage aan de sfeer en uitstraling. In ruil voor een bardienst – ongeveer drie uur per week – krijg je het volle bedrag van je cursus vergoed (of dat van je kind). Interesse? Bel naar 030-2342011 of mail naar info@dcu.nl.

Tussentijds instromen & proefles
Het is het hele cursusjaar mogelijk om tussentijds in te stromen in de jaarcursussen. Je bent van harte welkom om een proefles te komen volgen. Laat het ons wel even weten via info@dcu.nl of via telefoonnummer 030-2342011. Kijk voor de prijzen van de proeflessen hier. Je kunt voor aanvang van de les aan de balie betalen. Wanneer de les je bevalt, schrijf je je nadien via onze website in voor de cursus. Het cursusbedrag wordt na inschrijving naar rato aangepast, waarbij uitgegaan wordt van de datum van inschrijving.

Losse lessen
Wanneer je danst op gevorderd of semi-prof niveau kun je in overleg met je docent losse lessen volgen, mits de les niet vol is met ingeschreven cursisten. Je betaalt € 12,- voor een losse les van 60 minuten, € 15,- voor een les van 75 minuten, € 18,- voor een les van 90 minuten en € 24,- voor een les van 120 minuten.

Opzeggen
Weet je zeker dat je niet meer aan een cursus gaat deelnemen, dan stellen wij het op prijs wanneer je dat meldt via info@dcu.nl. Alleen bij jaarcursussen wordt restitutie verleend en uitstromen kan alleen per 1 februari van het betreffende cursusjaar. Daarvoor is vereist dat je vóór 31 december van het betreffende cursusjaar hebt aangegeven dat je wilt stoppen. Het cursusgeld wordt naar rato gerestitueerd onder aftrek van € 25,- administratiekosten voor de volwassenen cursussen, of € 10,- voor de kindercursussen. Alleen indien er medische redenen zijn die ten grondslag liggen aan het beëindigen van de cursus, kan per de eerste van de volgende maand worden opgezegd. Ook hiervoor kun je een mail sturen naar info@dcu.nl.

Afmelden
Wij stellen het zeer op prijs als je je bij ziekte of verhindering afmeldt. Hiervoor kun je een half uur voor aanvang van de les bellen naar 030-2342011. Mocht je hiertoe niet in de gelegenheid zijn, dan volstaat een bericht naar info@dcu.nl.

Verhindering lessen
Bij ziekte of verhindering van een docent wordt er alles aan gedaan om een vakkundige vervanger te regelen. In sommige gevallen lukt dit niet en komt de les te vervallen. Je ontvangt daarover zo tijdig mogelijk bericht per mail en telefoon/sms. Wanneer er door ziekte van de docent meer dan 2 lessen vervallen, heb je recht op restitutie van het cursusgeld. Deze restitutie zal aan het einde van het cursusjaar worden berekend. Als je zelf bent verhinderd kan je je gemiste les in overleg inhalen bij een andere les van je eigen docent.

Aansprakelijkheid
DCU aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor kosten die cursisten maken ten gevolge van letsel, ongeval, diefstal of vernieling van eigendom tijdens de lessen. DCU aanvaardt ook geen enkele aansprakelijkheid voor de hoogte van de bijdragen uit het Jeugdfonds Cultuur, via de Upas en andere kortingsregelingen door derden.

Portretrecht
Door aanvaarding van de algemene voorwaarden stem je in met het gebruik door DCU van foto’s en video’s waarop je bent afgebeeld. De foto’s of video’s zijn gemaakt tijdens lessen, optredens, voorstellingen en/of andere DCU activiteiten. De foto’s en video’s worden uitsluitend gebruikt als promotiemateriaal. Mocht je hiertegen bezwaar hebben, dan kun je dit schriftelijk melden via info@dcu.nl.